Lyssna på oss är ett projekt som drivs av Demokratipiloterna. Vi vill med projektet lyfta kvinnor och ickebinära med adhd och autism. Vi vill med projektet öka kunskapen hos yrkesverksamma inom vård, skola och myndigheter, och förbättra bemötande av målgruppen. Är du tjej eller icke-binär (personer tilldelade könet kvinna vid födseln) i åldern 16-40 år och har adhd och/eller autism och vill vara med och delta i projektet skicka ett mejl till lyssnapaoss@demokratipiloterna.se

För att få mer information om enkäten skicka ett mejl till lyssnapaoss@demokratipiloterna.se
Genom att visa intresse för enkäten kan du be om att få hamna på vår mejllista och få den skickad till dig så snart som den är klar.

Är du yrkesverksam och vill veta mer om projektet skicka ett mejl till lyssnapaoss@demokratipiloterna.se

 

Lyssna på oss är ett projekt som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden.