Lyssna på oss! är ett treårigt projekt som drivs av Demokratipiloterna med medel från Allmänna arvsfonden. Vårt mål är att öka kunskapen om kvinnor, ickebinära och transpersoner, som tilldelats könet kvinna vid födseln, med ADHD och autism i åldern 16-40 år.

Vill du vara med?

Tillhör du vår målgrupp och vill vara med och göra skillnad, skicka ett mejl till lyssnapaoss@demokratipiloterna.se så berättar vi mer.

Vi söker hela tiden volontärer över hela Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter på olika sätt.

Är du yrkesverksam

Jobbar du inom vård, skola eller myndighet och vill lära dig mer om ADHD och autism. Skicka ett mejl till lyssnapaoss@demokratipiloterna.se

En del av vad vi kommer göra under projektet är att utbilda yrkesverksamma i bemötande mot personer, framförallt personer som tilldelats könet kvinna vid födseln, med NPF.