Lyssna på oss! handlar om bemötande och en viktig del i projektet är att utbilda de som möter oss i sitt arbete. För att kunna skapa föreläsningar och studiematerial måste vi bilda oss en uppfattning om vad som behöver bli bättre.

Vi har tagit fram en enkät som riktar sig till personer som tilldelats könet kvinna vid födseln med adhd och autism. Du behöver inte ha en diagnos satt av läkare för att svara på enkäten, det är många av oss som väntar på utredning och ni får inte glömmas bort.

Till höger hittar du enkäten och kan fylla i den direkt utan att behöva klicka på en länk. Alla svar är anonyma.