Om projektet

Lyssna på oss! är ett treårigt projekt som drivs av Demokratipiloterna med medel från Allmänna arvsfonden. Vårt mål är att öka kunskapen om kvinnor, ickebinära och transpersoner, som tilldelats könet kvinna vid födseln, med ADHD och/eller autism i åldern 16-40 år.

Vi vill med projektet öka kunskapen och förändra yrkesverksammas bemötande av målgruppen. Vi vill utarbeta en metod/ett studiematerial för att utbilda yrkesverksamma och därmed minska utsatthet, diskriminering och psykisk ohälsa hos målgruppen. Vi vill också öka kunskapen hos övriga i samhället om hur det ser ut, möjliggöra för målgruppen och deras anhöriga att ha ett handfast material att tillgå om de bemöts illa inom skola, vård och myndigheter.

Yrkesverksamma inom skola, vård och myndigheter är projektets andra primära målgrupp (nedan omnämnda som ”yrkesverksamma”). Målgruppen har under handledning skrivit ansökan och kommer anställas inom projektet. Centralt i projektet är målgruppens delaktighet. Projektet kommer att involvera fler personer ur målgruppen i projektets alla delar för att få en så stor bredd som möjligt, och de ska komma både från Stockholm och andra delar av Sverige.

Under projektet kommer vi bygga upp ett nationellt nätverk med personer ur målgruppen för att stärka gruppen och möjliggöra för engagemang i projektaktiviteterna under projekttiden. Vi vill aktivera målgruppen i projektet för att vi tillsammans kan känna att vi äger frågan, kan påverka, bli lyssnade på – och att skapa faktisk förändring.

Projektet kommer ta fram en bok och ett studiematerial med bemötandemetod för yrkesverksamma. Boken riktar sig till yrkesverksamma, anhöriga, målgruppen och allmänhet – där fakta och personliga berättelser varvas. Boken kommer också vara underlag för diskussion och studiecirklar. Det nätverk som byggs upp kommer utgöra basen för gemensamt påverkansarbete som t.ex. debattartiklar, panelsamtal och föreläsningar. På det sättet når projektet ut till allmänhet, olika instanser och yrkesgrupper.

Ur nätverket skapas en ambassadörspool som ansvarar för utbildning av yrkesverksamma. Slutligen kommer en slutkonferens anordnas där framtaget material presenteras tillsammans med de erfarenheter som gjorts under projektet.

Lyssna på oss

Projektmedarbetare

Yolanda Christoffersson

Jag är en kreativ själ, som gillar att skriva poesi och fotografera. Jag driver en blogg – där NPF och psykisk ohälsa är en röd tråd. Att snurra runt bland byggnader – som ger vardagen ett eko, men samtidigt en gnista.
Min förhoppning att projektet kommer att leda till att kunskapen om målgruppen ökar, vilket kommer att leda till bättre bemötande av denna.
Förövrigt samlar jag på grisar och älskar gröna oliver. Thåströms rader om bortglömda städer ger mina högtalare en gnutta hopp.

Namn: Yolanda Christoffersson
Ålder: 31
Diagnoser: Aspergers syndrom vid 7 års ålder. Bipolär sjukdom vid 21 års ålder
Pronomen: Hon

Projektmedarbetare

Carolina Alexandrou

Jag brinner för funktionsrättsfrågor, och driver själv en blogg och ett Instagramkonto där jag skriver om autism och psykisk ohälsa. På fritiden skriver jag en del, både på bloggen men även för mig själv. Jag älskar true crime och skräck, och plöjer mer än gärna igenom poddar, filmer och tv-serier med dessa teman. Jag ägnar mycket tid åt mina två katter, och pratar gärna kattspråk när ingen ser på.
Jag hoppas på en verklig förändring inom flera samhällsområden såsom skola, vård, myndigheter och även på arbetsmarknaden. Att motverka fördomar så att det skapas en öppenhet och acceptans kring NPF- diagnoser.

Namn: Carolina Alexandrou
Ålder: 34
Diagnoser: Fick min autismdiagnos som 30-åring.
Pronomen: Hon

Projektledare

Maria Lohe

Älskar att jobba på Dynamo där så många olika människor rör sig. Brinner för sociala frågor, rättvisa och mänskliga möten. I projektet Lyssna på oss! är jag projektledare och handledare för alla i projektgruppen. Övrig tid är jag verksamhetschef och leder verksamheten på Dynamo framåt tillsammans med bästa gänget.

Jag hoppas och tror att projektet kommer skapa ökade möjligheter för målgruppen att bli lyssnade på inom vård, skola och myndigheter. Att målgruppen kommer stärkas inifrån, av varandra, vilket behövs i myndighetssverige. Yrkesverksamma kan sitta i paneler, i tv-soffor och på konferenser och diskutera i oändlighet att NPF-personer som tilldelats könet kvinna vid födsel glöms bort och diskrimeras. Det kommer inte förändra på djupet. Förändring kommer underifrån, från gräsrötterna. I det här fallet från målgruppen själv. Det är styrkan i det här projektet.

När jag inte är på jobbet umgås jag gärna med min tioårige son, min familj eller målar tavlor.

Namn: Maria Lohe
Ålder: 52
Diagnoser: Neurotypiker
Pronomen: Hon

Projektledare (sjukskriven)

Freyja Warden

Jag är en glad nörd med rötterna på Gotland. Du hittar mig antingen indragen i ett spel eller med en stickning i handen.
Jag fick mina diagnoser autism och adhd 2011 när jag var 19 år. Jag är nu 30 år och brinner för frågorna kring feminism och funktionsrätt. Det är den lågan som fick mig att bli initiativtagare för Lyssna på oss. Jag hoppas att projektet kommer att öka kunskapen om hur NPF yttrar sig hos kvinnostämplade individer.

Namn: Freyja Warden
Ålder: 30
Diagnoser: Autism, adhd och Ehlers danlos syndrom
Pronomen: Hon/hen

Projektmedarbetare

Charlie Hansson Sillén

Jag gillar att virka små figurer, små hus till mina möss och mössor till min hund som han missnöjt har på sig. Jag gillar även att läsa på om djur och återberätta faktan jag precis har lärt mig för andra.
Jag hoppas att projektet ska öka förståelsen och förbättra bemötandet för kvinnor och icke-binära med autism och ADHD.

Namn: Charlie Hansson Sillén
Ålder: 23
Diagnoser: Autism, fick diagnosen när jag var 20
Pronomen: Hon/hen