Skip to main content

Intervju med Freyja Warden

Ålder: 30 år

Yrke/sysselsättning: Initiativtagare och Projektledare på Lyssna på oss

Hur gammal var du när du fick din diagnos? 

-Jag var 19 år när jag fick mina diagnoser ADD och autism

Hur ser ditt liv ut för övrigt? Familj, partner, husdjur? 

-Jag bor tillsammans med min man David och vår katt Alice

Hur var din skolgång?

-Min skolgång var tuff. Bytte skola andra terminen i fjärde klass till Orionskolan, en Waldorfskola i Visby. Mina föräldrar hade misstankar om ADHD och pushade skolan mycket för att möta mina behov och svårigheter.

Jag fick nätt och jämnt gymnasiebehörighet och började på en friskola. Gymnasieskolan jobbade med blockundervisning, vi hade max två ämnen per dag och onsdagar var satta som självstudiedagar. Det gjorde att jag kunde vila mitt i veckan så att jag orkade med skolan. Hade jag gått i en skola med lektioner varje dag med flera olika ämnen per dag, hade jag aldrig orkat med gymnasiet.

Har du haft kontakt med någon myndighet? Tex försäkringskassan, arbetsförmedlingen. Hur har du blivit bemött?

Jag har haft kontakt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Bemötandet har varit väldigt ojämnt. Min första kontinuerliga kontakt med Arbetsförmedlingen var jättebra, handläggaren jobbade med mig och såg till att jag hamnade på en bra arbetsträning. Jag har haft bra handläggare efter det, men de byts ut utan att man får info om att man fått en ny.

Samma sak med Försäkringskassan, min första handläggare var bra, hon jobbade med mig och hjälpte mig i processen att få aktivitetsersättning.

Jag har även haft handläggare på FK som inte har någon kunskap om NPF och vilka hinder det medför. Jag har haft många telefonmöten med dem där jag suttit och gråtit samtidigt som jag försöker förklara mina svårigheter.

Har du fått det stöd du behöver?

Från AF har jag fått det stöd jag behöver, har en lönebidragsanställning och fått hjälpmedel utskrivna som underlättar mycket.

FK har det varit svårare att få det stöd som jag behöver, jag hoppas på att det kommer bli bättre.

Hur har bemötandet från psykiatrin varit?

Kontakten som jag har med psykiatrin just nu är bra, jag får det stöd som jag behöver och känner att de förstår vad mina diagnoser innebär.

Det har inte alltid varit så. Jag bodde tidigare i Nyköping, tog upp att jag hade ångest, fick till svar att det berodde på min autism och att jag saknade insikt i min diagnos.

Har du fler diagnoser än neuropsykiatriska? 

Jag har Ehlers-Danlos Syndrom, en bindvävssjukdom som gör att man är överrörlig och Fibromyalgi. Jag har även depression, ångest och PTSD.

Har du några speciella stödbehov? 

Jag har inga stödbehov för tillfället.

Vad har du för intressen?

På fritiden stickar jag och spelar spel, både datorspel, sällskapsspel och rollspel. Just nu så är det mycket Dungeons and Dragons med en grupp vänner som gäller.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies