Skip to main content

Intervju med Yolanda Christoffersson

Ålder 31 år

Yrke/sysselsättning Projektmedarbetare i Lyssna på oss!

Hur gammal var du när du fick din diagnos? 

7 år

Hur ser ditt liv ut för övrigt? Familj, partner, husdjur?

Bor själv på LSS-boende.

Hur var din skolgång? 

Smärtsam, psykiskt. Jag var mobbad i grundskolan och mer utanför i gymnasiet. Jag hade lättare att knyta an till lärare än elever.

Har du haft kontakt med någon myndighet?

Mest Försäkringskassan. De är mycket omständliga, ignoranta och oprofessionella – i många fall. Efter att mamma överklagat ett beslut på aktivitetsersättning många gånger utan resultat var vi tvungna att gå till Förvaltningsrätten. När inte det hellre hjälpte fick vi till slut rätt i Kammarrätten. Det domstolsbeslutet har gett mig rätt till att nu kunna få sjukersättning.

Hur har bemötandet från psykiatrin varit? 

Både och. Ofta stor kunskapsbrist, både i öppenvården och slutenvården. Det tog ungefär 10 att hitta en psykolog som det fungerade bra med.

Har du fler diagnoser än neuropsykiatriska?

Bipolär sjukdom, tvångssyndrom. Jag har även haft ätstörning och andra ångestsyndrom.

Har du några speciella stödbehov?

LSS-boende. Stöd med städning, disk osv på olika sätt.

Vad har du för intressen?

Skriva, poesi/dikt, foto, konst.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies