Skip to main content

Intervju med Alizia

Ålder 16 år

Yrke/sysselsättning Jag dansar, samt är gymnastikledare för barn mellan 2-7 år.

Hur gammal var du när du fick din diagnos? 

Jag fick min Autism diagnos när jag var nio år, men hade varit i kontakt med psykiatrin sedan jag var väldigt liten.

Hur ser ditt liv ut för övrigt? Familj, partner, husdjur?

Jag bor med min mamma, pappa, lillebror och en kanin.

Hur var din skolgång? 

Jag föredrog alltid att vara för mig själv när jag var yngre och hade därför svårt att skaffa vänner. Under utvecklingssamtalen utryckte mina lärare ofta att jag jobbade på väldigt bra i skolan men att jag var väldigt tystlåten och höll mig på min egen kant. Även om jag hade lätt för skolarbetet kände jag stor ångest över att bara gå dit redan på lågstadiet, eftersom att jag kände att jag inte riktigt passade in. Jag fick byta klass flera gånger och det blev extra svårt eftersom att många av lärarna jag hade slutade. Lärare burkar för det mesta anpassa ganska mycket utifrån mina förslag, till exempel har jag bett alla lärare att skriva upp schemat för dagen lektion på tavlan och informera mig om det sker några drastiska förändringar.

Har du haft kontakt med någon myndighet?

Har än så länge inte haft någon kontakt med någon myndighet själv.

Hur har bemötandet från psykiatrin varit? 

Jag började en utredning hos psykiatrin när jag var väldigt liten, som sedan avbröts. Efter att jag började förskoleklass beslutade mina föräldrar att återuppta den igen eftersom att jag hade väldigt stora problem med vissa saker. Vi stod då i kö till habiliteringen, och i väntan på att återuppta utredningen gick mina föräldrar olika kurser och föreläsningar där. När jag började närma mig starten av min egen utredning blev vi plötsligt meddelade att de skulle arbeta med andra funktionsvariationer istället.. För att jag skulle kunna få en diagnos var vi tvungna att byta till en mottagning ungefär en timme hemifrån, och inför varje möte var jag tvungen att vara ledig från skolan hela dagen. Efter bytet gick processen relativt snabbt, och jag kunde tillslut få en diagnos.

Har du fler diagnoser än neuropsykiatriska?

Har en sömnstörning och en ångest diagnos.

Har du några speciella stödbehov?

Nej.

Vad har du för intressen?

Jag har alltid älskat att läsa och dansa. 

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies